Våra föreningar

En- och Tjuvholmens stugområde

Nyköping

Copyright © All Rights Reserved www.enotjuvholmen.se

Styrelserna 2015-2016

På årsmötena beslutades att styrelserna ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare samt att samma personer ska ingå i styrelserna.

 

Styrelserna har konstituerat sig och har följande sammasättning:

 

Ordförande

Inger Ahlberg

 

Vice ordförande

Ulla Kviby

 

Kassör

Jan-Olof Gustafsson

 

Sekreterare

Stefan Gustafsson

 

Ledamot

Margus Mägi

 

Ersättare

Lars Carlstedt

Monica Santa Cruz och

Marcus Göthberg

 

Revisorer

Nils Olof Malmström

Siv Forsberg

 

Revisorsuppleant

Fredrik Dahlberg

Våra föreningar

Inom vårt område finns tre föreningar:

  1. Samfällighetsföreningen för vägen
  1. Samfällighetsföreningen för sopanläggningen Quitten, grönytorna samt bryggor och båtplatser
  2. Stugföreningen som bland annat verkar för trivsel mellan medlemmarna.

 

Varje förening har en styrelse och

de tre styrelserna håller sammanträden gemensamt i en samverkansstyrelse.

 

Årsmöten hålls i juni varje år.